Diensten

De diensten die wij kunnen leveren:

Fiscaal: 

 • Verzorgen en indienen van uw aangifte Inkomstenbelasting
 • Aanvragen Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden Budget
 • Verzorgen en indienen van uw aangifte Vennootschapsbelasting
 • Verzorgen en indienen van uw aangifte Erfbelasting
 • Verzorgen en indienen van uw aangifte Dividendbelasting
 • Verzorgen en indienen van uw aangifte Omzetbelasting

Advisering:

 • Bedrijfseconomische advisering bedrijven – oa budgettering kosten, efficiency,
 • opmaken van prognoses, maken ondernemingsplan, opstart onderneming.
 • Fiscale advisering bedrijven en particulieren
 • Advisering en/of ondersteuning bij bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht
 • Advisering toepassing lijfrentes, bankspaarproducten en pensioenen

Consultancy:

 • Interim management, ondersteuning bedrijven, sparringpartner, opzet administratie,
 • opzetten of aanpassen organisatie.

Ondersteuning:

 • Ondersteuning bij het voeren van een boekhouding.                                                

Bijvoorbeeld het op locatie inboeken van inkoop- en verkoopfacturen, kas, bank boeken, loonjournaalposten en eventueel verzorgen van de aangifte omzetbelasting (periodiek) voor een dagdeel per week/maand.

 • Invullen of ondersteuning bij invullen van formulieren.

Bijvoorbeeld aanvragen AOW/Pensioen, PGB (Persoonsgebonden Budget), verantwoordingsformulieren PGB en berekeningen CAK (eigen bijdrage).

Links waarop actuele informatie ingewonnen kan worden:

www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
www.svb.nl